Coop fortsætter fremgangen: Vækst i resultat på 21 procent

Med det 3. bedste resultat i sin historie og hidtil største udbetaling til medlemmerne, gør Coop klar til at fejre sit 150 års jubilæum.

Coop inklusive de selvstændige brugsforeninger opnåede i 2015 en omsætning på 45,2 milliarder kr. (eksklusive moms) i de 1199 butikker - Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen, Fakta og Irma, og de to netbutikker, coop.dk og irma.dk - mod 44,7 milliarder kr. i 2014.

Det samlede EBIT-resultat for Coop inklusive brugsforeningerne blev 632 millioner kr. mod 523 millioner kr. året før, svarende til en stigning på 21 procent.

Coop Danmark A/S - eksklusive brugsforeningerne - har opnået et EBIT-resultat på 340 millioner kr. mod 329 millioner kr. året før. Dette resultat er præget af store engangsomkostninger til modernisering og lukninger i Fakta.

ROIC - forrentning af den investerede kapital - var 12,0 procent mod 10,3 året før.

Brugsforeningerne opnåede det bedste EBIT-resultat nogensinde: 292 millioner kr. mod 194 millioner kr. året før.

Bestyrelsesformand Lasse Bolander:

"Resultatet er tilfredsstillende. Ikke alene er det blandt de bedste nogensinde. Det er også skabt i et år, hvor der er investeret massivt i vores nye mad-dagsorden, "Sammen om bedre Mad," i moderniseringer i alle kæder samt i ny teknologi, især SAP."

Adm. direktør Peter Høgsted:

"Det er især to kæder, der har skabt grundlaget for fremgangen. SuperBrugsen og Kvickly har begge opnået deres bedste resultater nogensinde. Kvickly havde i 2014 sit første overskud i sine godt 50 år, og har formået at forbedre dette yderligere i 2015. SuperBrugsen har skabt et fantastisk flot resultat. I Dagli´Brugsen har man trods sine største investeringer i det nye koncept, Fremtidens Dagli´Brugs, skabt et resultat på niveau med året før. Irma har leveret et pænt resultat. Fakta, der i 2015 havde et underskud på 3-cifret millionbeløb, har forbedret sin underlæggende drift. Men modernisering af 80 butikker til det nye F16-koncept og omkostninger til lukning af butikker, gør at resultatet fortsat er negativt."

Antallet af medlemmer er vokset fra 1,5 million til 1,6 million.

De har fået udbetalt for 227 millioner kr. i point/dividende, der kan anvendes til betaling af varer i butikkerne.  Året før var det 201 millioner kr. Sammen med specielle medlemsrabatter har medlemmerne fået fordele for i alt 669,3 millioner kr.

Forventningerne til 2016 er en fortsat positiv resultatudvikling, fortsættelse af udrulning af Coop's madmanifest med formålet om at forandre dansk madkultur og udvide dagligvaremarkedet. 2016 vil også se investeringer på ca. 1 milliard i øget digitalisering, nyt medlemsprogram, online platforme med introduktion af salg af fødevare på nettet samt moderniseringer af butikker i alle kæder med specielt fokus på Fakta.

Yderligere information:  Adm. direktør Peter Høgsted, 5159 4468